بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2022

0

مسیر افراز ملک مشاع

اگر یک یا چند نفر از شرکای مال مشاع بخواهند مال مشاع مورد افراز قرار بگیرد 1- در صورتیکه ملک مشاع نیز از جمله املاکی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد ،...

0

فرصت پرداخت چک بلحاظ ساعتی

در ارتباط با گواهی عدم پرداخت و محقق شدن خیار شرط ، بایستی دانست که گرچه استدلالات متفاوتی بیان شده است لیکن صحیح تر این به نظر می رسد که دارنده چک می تواند...

0

امکان تصرف غیر مجاز شریک در مال مشاع

سوال : آیا در محوطه مشترک که در تصرف کلیه شرکا می باشد ، یکی از مالکین مشاعی می تواند بنایی را احداث نماید ؟ در جواب این سوال وفق ماده 6 قانون جلوگیری...

0

دعوای فسخ بیع

یکی از اقداماتی که خریدار یک ملک اعم از زمین و یا آپارتمان ، باغ و یا ویلا بایستی بدان آگاه باشد ، بحث اعلام فسخ در مواقع وقوع و خواسته فرد محق می...