بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2020

دعاوی کیفری

دعوی کیفری ، دعوایی است که بابت وقوع یک جرم مطرح می شود و شاکی درخواست مجازات مجرم را دارد . از این رو قبل از اینکه بخواهیم دعوای کیفری اقامه کنیم ابتدا باید...

نحوه ملاقات فرزند پس از طلاق 0

نحوه ملاقات فرزند پس از طلاق

حضانت به معنای نگهداری تربیت و پرورش کودک میباشد که این وظیفه پدر مادر به صورت توأمان می‌باشد و نمی توانند از این کار خودداری نمایند وقتی که این دو با یکدیگر زندگی میکنه...

اراضی ملی 0

اراضی ملی

اراضی ملی به سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و دولت متعلق می باشد. اراضی ملی می‌تواند داخل در شهرها باشد و یا خارج از شهرها ،بسیاری از پرونده های در حال حاضر در...

ابطال سند مالکیت 0

ابطال سند مالکیت

سند مالکیت همان دفترچه ای می باشد که بصورت مجلّد و از نوع اسناد رسمی بهادار که مندرجات هر صفحه آن منطبق می باشد با مندرجات یکی از ستونهای دفتر املاک است و دارای...

دعاوی اراضی و ملکی 0

دعاوی اراضی و ملکی

دعاوی مربوط به املاک یکی از انواع دعاوی که حجم زیادی از پرونده‌های دادگاه‌ها را تشکیل داده اند دعاوی ملکی می‌باشد . شهر دماوند هم از این قاعده جدا نبوده و به علت مختصات...

الزام به تحویل مبیع 0

الزام به تحویل مبیع

مطابق با ماده 367 قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به گونه ای که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر...

بررسی دعوی خلع ید / ارکان دعوی / خلع ید ملک مشاعی / مقایسه خلع ید با تصرف عدوانی و تخلیه 0

بررسی دعوی خلع ید / ارکان دعوی / خلع ید ملک مشاعی / مقایسه خلع ید با تصرف عدوانی و تخلیه

ارکان دعوی خلع ید 1)       غیر منقول بودن موضوع دعویاکثریت حقوقدانان عقیده دارند که دعوی خلع ید الزاماً نسبت به مال غیر منقول قابل طرح و در نتیجه قابل رسیدگی است . بنابراین هرگاه...