وکیل شهر دماوند

یکی از

دعاوی ملکی

یکی از انواع دعاوی که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را تشکیل داده است؛ دعاوی ملکی می‌باشد. برای کلیه دعاوی ملکی قانونگذار پیشبینی قانونی داشته است و در همه شرایط مربوط به دعاوی ملکی ؛ قضات با توجه به قانون و اظهارات طرفیلن و کارشناسان رسمی اقدام به رسیدگی می‌نمایند.

با این منظور موسسه حقوقی آوای عدالت دماوند با تاکید و توجه به پرونده های ملکی بهترین نتیجه را عاید شما خواهد کرد

اگر بخواهیم مهم ترین موارد دعاوی ملکی را بیان بداریم ، بایستی به این موارد اشاره داشته باشیم:

 • تصرف عدوانی
 • خلع ید
 • اختلافات و اشتباهات ثبتی
 • افراز
 • دستور فروش
 • ابطال مبایعه نامه
 • الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
 • الزام تنظیم سند رسمی‌برای املاک مربوطه
 • دعاوی مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان‌هایی که دارای واحد‌های مستقل و چند گانه می‌باشند.
 • دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
 • در خصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می‌باشد.
 • دریافت و درخواست مطالبه‌‌ی اجرت المثل
 • موضوع فسخ قراردادهایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند.
 • تعدیل( افزایش یا کاهش) میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
 • دعاوی مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
 • موضوع تخلیه‌‌ی اماکن تجاری که مشمول مواد قانونی مختص به خود گشته اند،
 • دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.
 • و سایر دعاوی ملکی حقوقی.