وکیل دماوند

دعاوی موجود در دادگستری را می توان به دسته های کلی مانند کیفری ، حقوقی و یا خانواده را جداگانه تقسیم نمود

با این تقسیم بندی بایستی هریک را جداگانه اجمالا تعرف نمود

دعاوی کیفری : یکی از حساس  و دشوارترین وکالت ها ،وکالت کیفری است که لازم به داشتن علم کافی و تبحر لازم است.در وکالت کیفری حتی چگونگی ادای جمله نیز در روند پرونده تاثیر به سزایی دارد بنابراین در اختیار داشتن یک وکیل کیفری خوب که با تمامی جزییات وکالت کیفری آشنا باشد امری است مهم در این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد وکیل کیفری و ویژگی های یک وکیل کیفری خوب اطلاعات کافی بدهیم.