اراضی ملی

اراضی ملی به سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و دولت متعلق می باشد. اراضی ملی می‌تواند داخل در شهرها باشد و یا خارج از شهرها ،بسیاری از پرونده های در حال حاضر در مراجع قضایی پرونده هایی می باشند که موضوع آنها اراضی ملی و منابع طبیعی می باشد مسلم است که پس از اثبات ملی بودن زمین ها و اراضی مالکیت آنها از اشخاص به دولت منتقل می گردد

فرقی که به این اراضی خارج از محدوده شهری و داخل در محدوده شهری می باشد در وابستگی به سازمان مرتبط می باشد بدین صورت که اراضی که به مالکیت اداره منابع طبیعی هستند اراضی بیرون از محدوده شهری می‌باشند و اراضی داخل در محدوده شهری واقع شده باشند به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می شوند

تشخیص ملی بودن اراضی به وسیله کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی ممکن می باشد در صورتی که طبق این ماده کمیسیون در شماره اراضی ملی دانسته شود آن زمین از اختیار فرد خارج گشته و به دولت تعلق می گردد و در صورتی که فرد به این رأی اعتراض دارد می بایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی را مراجعه کند و در صورتی که اختلاف حل نشود دادگستری مرجع اختلاف نهایی می باشد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *